Ontwerp & Realisatie

Cerius is veelal de hoofdaannemer voor de realisatie van het project. We nemen dan de volledige verantwoordelijkheid en regelen alles. Dit heeft een aantal grote voordelen voor onze opdrachtgevers: één contactpersoon voor alles wat met het project te maken heeft. Bovendien bespaart het tijd, want we kunnen de voorbereiding in een korter tijdsbestek doorlopen. Daarnaast nemen wij het risico op ons. We werken samen stap voor stap van een eerste idee naar een definitief ontwerp met bijbehorend budget. Aan het eind van het ontwerptraject ligt er een compleet plan, inclusief gedetailleerd ontwerp, een helder budget en de uitvoeringsplanning. We kennen de markt als geen ander en kunnen scherp inkopen door het project in delen in de markt te zetten. Zo kunnen we in vrijwel alle gevallen de beste condities bieden. Tijdens de uitvoering blijven we verantwoordelijk voor de bouwvergaderingen en controles op het werk. We sturen de uitvoerende partijen aan en zorgen ervoor dat alles conform afspraak wordt gebouwd en opgeleverd. Samen met de opdrachtgever leveren we op wat is afgesproken en blijven we betrokken totdat alles naar tevredenheid werkt.