WORK SMART
\BUILD
SMARTER

KIES OOK VOOR EEN STRATEGISCH HUISVESTINGSPLAN

Sinds Corona is werken is radicaal veranderd

Sinds Corona werkt vrijwel iedereen thuis en kantoren staan, voorlopig, grotendeels leeg. Hoe ziet de werkplek er op korte en langere termijn uit? Het antwoord heeft een grote impact op de bedrijfsvoering, op de productiviteit, medewerker tevredenheid en uiteraard de kosten. Want in de tussentijd lopen het huurcontract en andere huisvestingslasten gewoon door. Over een paar maanden of wellicht een paar jaar loopt dit contract af. En dan? Teken je weer een huurcontract voor tienduizenden tot honderdduizenden euro’s per jaar op basis van onzekerheid?

Meten is beter

Veel bedrijven maken een globale inschatting van hoeveel mensen thuis willen en kunnen (blijven) werken. Zij stemmen dit af met hun medewerkers en nemen het gemiddelde als uitgangspunt om de behoefte aan werkplekken en vierkante meters kantoor te bepalen. De uitkomst van deze som is gebaseerd op een inschatting. Een onzekere factor, die alleen maar groter wordt in de toekomst. Dat kan slimmer en beter. Om gefundeerd een besluit te nemen is het noodzakelijk de activiteiten, behoeftes en tevredenheid te meten. Cerius heeft een slimme methodiek die dit alles digitaal, dus op afstand, per medewerker, kan meten. Dit levert een slim huisvestingsplan op dat gebaseerd is op de echte data van uw bedrijf. Dan kun je gefundeerd een besluit nemen.

Meer weten over strategisch huisvesten en onze aanpak? Download hier onze brochure.

HOE WIJ DIT AANPAKKEN

We zorgen voor een complete en integrale aanpak op basis van 7 stappen welke we op maat samenstellen:
1. Intro
2. Voorbereiding
op meting
3. Online
meting
4. Presentatie resultaten
online meting
5. Visie
Management
6. Metrage en
werkplekconcepten
7. Strategisch
huisvestingsplan
Indicatie van de te verwachten veranderingen:
  • (Significante) vermindering van het aantal bureauwerkplekken op kantoor.
  • Verbeteren van werkplekken voor concentratie.
  • Meer en betere thuiswerkplekken.
  • Vermindering van het totaal aantal vierkante meters is afhankelijk van de organisatie (afname werkplekken, toename andere voorzieningen).
  • Uitbreiden van voorzieningen op kantoor voor gezamenlijke activiteiten en werkzaamheden: (video)meet plekken,  formele en informele vergaderruimten, (project) teamruimten, brainstormruimtes, ontmoetingsplekken etc..
  • (Tijdelijke) huur van centraal beschikbare voorzieningen.
  • Huur van satelliet kantoren, ruimtes.

Ook een corona-proof kantoor?
Bel even!

CONTACT OPNEMEN