LET'S GET
CERIUS

Van concept & strategie tot realisatie & oplevering

We bieden rust en zekerheid van controle over het proces en dat de afspraken nagekomen worden. Dat is de essentie. Dat doen we door het proces gestructureerd en stap voor stap te doorlopen, hierbij komt alles op het juiste moment aan bod. Hierdoor kun jij je richten op de leuke onderdelen. En jouw dagelijkse business uiteraard.

Ontwerp

Tijden veranderen, mensen veranderen en organisaties veranderen mee. Dat heeft consequenties voor de indeling van uw kantoorruimte en de voorzieningen die er gewenst zijn.

meer info

Werkplek concepten

Elke organisatie is anders, en zo ook elk kantoor. Cerius adviseert welk type werkplekconcept past bij de organisatie, met zijn eigen cultuur en manier van werken, nu en in de toekomst.

Meer info

Project management

Ons belangrijkste doel is om onze klanten te ontzorgen en continu te informeren. De opdrachtgever zit aan de knoppen en de projectmanager zorgt ervoor dat alles echt voor elkaar komt. Strakke organisatie, sturing op planning en kostenbeheersing staan aan de basis.

Meer info

(Her) Ontwikkeling

Ontwikkelen betekent kansen pakken, maar ook risico´s managen. Als onafhankelijk en gedelegeerd ontwikkelmanager is onze toegevoegde waarde dat wij in de huid van onze opdrachtgevers kruipen om echt te begrijpen wat de vraag is.

Meer info