Project management

Er komt veel kijken bij het managen van een project. Een projectmanager heeft de kennis in huis om op alle onderdelen het proces en de betrokken partijen te kunnen sturen. Dat begint bij het kennen van de voors- en tegens van de verschillende manieren van werken en hoe dit ruimtelijk en technisch goed te implementeren. Zorgen dat de beschikbare ruimte optimaal benut wordt en tegelijkertijd technisch zo ontworpen en geïnstalleerd wordt, dat dit voldoet aan alle eisen. Uiteraard kostenefficiënt en gebruikmakend van de laatste technische en duurzame ontwikkelingen. Een van de belangrijkste aspecten is het op een prettige manier kunnen aansturen van de betrokken partijen, op alle niveaus. Dat betekent duidelijk zijn en ieder aan zijn of haar afspraken houden. De opdrachtgever is door ons voorbereid op de te nemen beslissingen en komt niet voor verrassingen te staan. Uiteindelijk zijn alle partijen trots op het eindresultaat, de gebruikers in de eerste plaats natuurlijk.