Werkplek concepten

Elke organisatie is anders en bovendien veranderen deze in een steeds hoger tempo. De manier van (samen-) werken verandert mee. Verschillende activiteiten vragen om verschillende omgevingen. Een kantooromgeving moet dit optimaal faciliteren om de organisatie goed te laten presteren. In een verouderd kantoor is dit vaak niet mogelijk. Wij kijken nauwkeurig naar het functioneren van uw organisatie. Met slimme programma’s brengen we het functioneren en de behoeftes op verschillende niveaus helder in kaart. Aangevuld met persoonlijke gesprekken destilleren we de essentie. De aantallen mensen en prototypische functies en taken. Hoeveel zijn mensen extern? Aan welke aanvullende overleg- en ontmoetingsruimtes is behoefte? De uitkomsten maken we concreet in een werkplekconcept; een Programma van Eisen, vlekkenplannen en heldere visie op de manier van werken.