Werkplek concepten

Het ontwikkelen van werkplekconcepten valt en staat met de opdrachtgever. Elke organisatie is namelijk uniek en innovaties volgen elkaar in een steeds hoger tempo op. Dit heeft effecten op de manier van werken.

Tegenwoordig vragen de verschillende activiteiten om verschillende type werkomgevingen. Werkplekconcepten zijn dan ook zo ingericht om organisaties optimaal te laten presteren. Wij kijken graag samen met jullie naar de gehanteerde werkwijze. Jullie werkwijze in combinatie met onze kennis legt de basis voor een innovatief werkplekconcept.

Met slimme programma’s brengen we het functioneren en de behoeftes op verschillende niveaus helder in kaart. Dit wordt aangevuld met persoonlijke gesprekken, zodat de wij de essentie van de gewenste werkomgeving destilleren. Hoe regelmatig zijn mensen extern? Aan welke aanvullende overleg- en ontmoetingsruimtes is behoefte? De uitkomsten maken we concreet in een werkplekconcept; een Programma van Eisen, vlekkenplannen en heldere visie op de manier van werken.