Grote drukte op de weg: werkgevers kunnen het veranderen

Grote kans dat je er zelf niet aan ontkomt. Files, files en nog eens files. Acht op de tien werkende Nederlanders ervaren het verkeer op bepaalde dagen namelijk als te druk. Uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van de Coalitie Anders Reizen, blijkt dat werkgevers de mogelijkheid hebben om het reisgedrag van hun werknemers te beïnvloeden. Het onderzoek analyseerde de verkeerspatronen voor, tijdens en na de coronaperiode. Hoewel het fietsgebruik bijna op het niveau van 2019 is teruggekeerd, is het gebruik van de auto sterk gestegen.

40% procent van werkend Nederland is niet gebonden aan een fysieke werkplek en kan daardoor op andere tijden naar het werk reizen. Een opvallend detail is dat een groot deel van deze werknemers niet bereid is uit zichzelf hun reisgedrag te veranderen. Als de werkgever hierom vraagt, geeft de helft van de werknemers die niet gebonden zijn aan een fysieke werkplek aan hiervoor open te staan.

Bedrijven spelen dus een belangrijke rol in het beïnvloeden van het reisgedrag van werknemers. Het maken van nieuwe afspraken, zoals flexibele starttijden, ideale werkdagen en thuiswerken, helpt. Ook zijn er positieve voorbeelden van bedrijven die bijvoorbeeld afspreken pas na tien uur ’s ochtends fysiek bij elkaar te komen, of die bepaalde dagen aanduiden waarop teams fysiek samenwerken. Het stimuleren van fietsen is ook een effectieve manier om werknemers de spits te laten vermijden. Zo bieden sommige organisaties een hogere kilometervergoeding voor fietsers dan voor automobilisten.

Steeds meer organisaties zijn zich bewust dat in de file staan zonde is van de tijd en dat het huidige kantoor moet worden aangepast aan deze blijvende trend. Maar wat voor gevolgen heeft dit voor de werkomgeving? Dit verschilt per organisatie. Cerius heeft met verschillende opdrachtgevers werkomgevingen ontwikkeld die passen bij de situatie waarbij mensen op minder gezette tijden aanwezig zijn op kantoor. Veelal betekent dit meer flexplekken en ontmoetingsruimtes. Dit leidt in veel gevallen zelfs tot een besparing in het benodigde aantal vierkante meters. En, niet onbelangrijk, door waarde toe te voegen aan het kantoor wordt een omgeving gecreëerd waar mensen met plezier samenwerken.

Ben je benieuwd hoe je organisatie kan bijdragen aan efficiënte woon-werkverkeer? En hoe je de werkomgeving hierop kunt laten aansluiten? Neem contact op met onze specialisten.

Comments are closed

Privacy | © copyright, 2023 | Cerius bv | Alle rechten voorbehouden